Zmluva o pôžičke

 

Vzor zmluvy o pôžičke pre pedagógov pre kalendárny rok 2020

Vzor zmluvy o pôžičke

Upozornenie: Vzor zmluvy o pôžičke žiadateľ nezasiela spolu so žiadosťou o pôžičku. Fond zasiela zmluvu o pôžičke v prípade, ak je žiadosť o pôžičku schválená.

Ak ste pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o pôžičke zistili chyby v predtlačenom texte alebo ste sa pomýlili pri samotnom vypĺňaní Vašich údajov, postupujte pri oprave chýb podľa tohto návodu.

 

Dokladovanie účelu pôžičky

Pokyny k dokladovaniu účelu pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu vzdelávania

Spolu s dokumentmi preukazujúcimi účelové použitie pôžičky dlžník predkladá aj Zoznam dokladov účelového použitia pôžičky. Pre každý účel použitia pôžičky (viď Pokyny k dokladovaniu) dlžník predkladá samostatný Zoznam dokladov učelového použitia pôžičky.
Zoznam dokladov účelového použitia pôžičky

 

Ručitelia

Povinnou prílohou k zmluve o pôžičke je potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti alebo potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania.

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti - XLS

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti - PDF

Potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania - XLS

Potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania - PDF

Potvrdenia o príjme ručiteľa zo závislej činnosti v angličtine:

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti - XLS (EN)

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti - PDF (EN)

 Potvrdenia o príjme ručiteľa zo závislej činnosti v nemčine: 

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti - XLS (DE)

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti - PDF (DE)

 

Zmena ručiteľa

Postup v prípade zmeny/ smrti ručiteľa na zmluve o pôžičke nájdete v sekcii FNPV Zmluvné podmienky / v sekcii PFZP Zmluvné podmienky

Povinnou prílohou k žiadosti o zmenu ručiteľa je potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti alebo potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania

 

Žiadosť o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke