Vyplácanie pôžičiek pre pedagógov v II. termíne

Zverejnené: 7.8.2020
Dnes (7. 8. 2020) bolo vyplatených ďalších 16 pôžičiek z II. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov (žiadosti doručené do 30. 6. 2020). Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.