Posledné vyplácanie pôžičiek pre pedagógov v II. termíne

Zverejnené: 9.8.2020
Dnes (9. 9. 2020) bolo vyplatených posledných 13 pôžičiek z II. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov (žiadosti doručené do 30. 6. 2020). Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.