Žiadosť o pôžičku

 

Žiadosť o pôžičku pre akademický rok 2019/2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF alebo vo formáte excel:

Žiadosť o pôžičku XLS

Žiadosť o pôžičku PDF

 

Žiadosť v anglickom jazyku:

Loan application Form excel

Loan application Form PDF

 

Základné informácie

 

Upozornenie pre študentov odboru ošetrovateľstvo: 

Študenti bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo môžu podať žiadosť o pôžičku pre študentov alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku.

Porovnanie rozdielu medzi pôžičkou pre študentov a stabilizačnou pôžičkou nájdete nižšie. Pred vyplnením a podaním žiadosti, si dôkladne zvážte, o ktorú pôžičku máte záujem a podľa toho predložte žiadosť o pôžičku pre študentov alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku.

 

Pôžička pre študentov

Stabilizačná pôžička

Forma štúdia

denná alebo externá

len denná

Stupeň štúdia

I. II. alebo III. stupeň

len I. stupeň

Výška pôžičky

max. 3 500 eur

2 000 eur

Odklad splátok

počas štúdia, z dôvodu nástupu na materskú alebo rodičovskú dovolenku, z dôvodu trvania výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy

počas štúdia, z dôvodu výkonu nedostatkového regulovaného povolania „sestra“ na území Slovenskej republiky, z dôvodu nástupu na materskú alebo rodičovskú dovolenku, z dôvodu trvania výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy

Odpis pôžičky

1% za každý rok vykonávania akejkoľvek zárobkovej činnosti v Slovenskej republike, najviac 5%

1/3 za každý rok vykonávania nedostatkového regulovaného povolania „sestra“ na území Slovenskej republiky

Ručenie

ručiteľ vždy

bez ručiteľa

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokiaľ sa rozhodnete pre stabilizačnú pôžičku, bližšie informácie ako aj tlačivo žiadosti o stabilizačnú pôžičku nájdete na webe www.stabilizacnepozicky.sk