Žiadosť o pôžičku

 

Nepriznali Vám sociálne štipendium, nemáte ako zaplatiť školné, máte vysoké výdavky? No Vy sa aj tak chcete naplno venovať štúdiu? Keďže vieme, že študenti to nemajú finančne ľahké, štát Vám ponúka možnosť získať pôžičku až do výšky 5-tisíc eur za výhodných podmienok.

Minimálna suma pôžičky je 500 eur. Študenti prvého a druhého stupňa vysokej školy si môžu požičať maximálne 2 500 eur, doktorandi 5 000 eur ročne. Stačí byť študentom zapísaným v aktuálnom ročníku akademického roka.

Pôžičku môžete využiť na čokoľvek, splácať ju začnete po ukončení štúdia.

Aktuálne, žiaľ, nie je možné podať žiadosť o študentskú pôžičku. Sledujte náš facebookový profil a webovú stránku, kde Vás včas budeme informovať. Najbližší termín na predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov bude v akademickom roku 2019/2020 do 15. septembra 2019.