Sadzobník poplatkov

 

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 9.8.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 9.8.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 5.6.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 5.6.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 1.2.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.2.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 1.2.2018

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.2.2018

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 18.7.2016

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 18.7.2016  

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 1.6.2016

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.6.2016 

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 1.3.2015

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.3.2015

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 1.11.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.11.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 1.9.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.9.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 30.7.2014 do 31.8.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 30.7.2014 do 31.8.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 15.7.2013 do 29.7.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 15.7.2013 do 29.7.2014