Sadzobník poplatkov

 

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 30. 1. 2020

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 30. 1. 2020

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 9. 8. 2019

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 9. 8. 2019

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 5. 6. 2019

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 5. 6. 2019

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 1.2.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1. 2. 2019

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 1. 2. 2018

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1. 2. 2018

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 18. 7. 2016

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 18. 7. 2016  

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 1. 6. 2016

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1. 6. 2016 

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 1. 3. 2015

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1. 3. 2015

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 1. 11. 2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1. 11. 2014

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 1. 9. 2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1. 9. 2014

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 30. 7. 2014 

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 30. 7. 2014 

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 – FnPV platný od 15. 7. 2013 

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 15. 7. 2013