• Pedagógovia - sadzobník poplatkov a náhrad

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov platný od 30.1.2020

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 30.1.2020

 

Sadzobník poplatkov a náhrad - archív