Rada fondu schválila na svojom zasadnutí dňa 29. júna 2023 Rokovací poriadok rady fondu s účinnostou od 29. júna 2022. Zároveň bol zrušený Rokovací poriadok rady fondu schválený uznesením rady fondu zo dňa 27. septembra 2022. 
Rokovací poriadok rady fondu upravuje podrobnosti o zvolávaní zasadnutí rady fondu a o hlasovaní rady fondu, vrátane spracovania zápisu zo zasadnutí.

Rokovací poriadok rady fondu s účinnosťou do 20.12.2023

Rada fondu schválila na svojom zasadnutí dňa 27. septembra 2022 Rokovací poriadok rady fondu s účinnostou od 27. septembra 2022. Zároveň bol zrušený Rokovací poriadok rady fondu schválený uznesením rady fondu č. 1/03052017 zo dňa 3. mája 2017.
Rokovací poriadok rady fondu upravuje podrobnosti o zvolávaní zasadnutí rady fondu a o hlasovaní rady fondu, vrátane spracovania zápisu zo zasadnutí. 

Rokovací poriadok rady fondu s účinnosťou do 28.6.2023

Rada fondu schválila na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2017 Rokovací poriadok rady fondu s účinnostou od 10. júna 2017. Zároveň bol zrušený Rokovací poriadok rady fondu schválený uznesením rady fondu č. 2/21022013 zo dňa 21. februára 2013.
Rokovací poriadok rady fondu upravuje podrobnosti o zvolávaní zasadnutí rady fondu a o hlasovaní rady fondu, vrátane spracovania zápisu zo zasadnutí.

Rokovací poriadok rady fondu s účinnosťou do 3. 5. 2017

Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila na svojom zasadnutí dňa 21. 2. 2013 Rokovací poriadok rady Fondu na podporu vzdelávania. Rokovací poriadok rady fondu upravuje podrobnosti o zvolávaní zasadnutí rady fondu a o hlasovaní rady fondu, vrátane spracovania zápisu zo zasadnutí.

Rokovací poriadok rady fondu s účinnosťou do 21. 2. 2013