Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila na svojom zasadnutí dňa 21. 2. 2013 Rokovací poriadok rady Fondu na podporu vzdelávania. Rokovací poriadok rady fondu upravuje podrobnosti o zvolávaní zasadnutí rady fondu a o hlasovaní rady fondu, vrátane spracovania zápisu zo zasadnutí.

Rokovací poriadok rady fondu s účinnosťou do 9. 6. 2017