• PFZP - sadzobník poplatkov a náhrad

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov platný od 9.8.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 9.8.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov platný od 1.3.2015

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.3.2015

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov platný od 1.11.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.11.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov platný od 1.9.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.9.2014

V nadväznosti na novelu zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme našim klientom, že fond od júna 2013 neúčtuje na pôžičkových účtoch svojich klientov poplatok za vedenie účtu.

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté začínajúcim pedagógom do 31.12.2012 platný od 01.07.2013 do 31.8.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté začínajúcim pedagógom do 31.12.2012 s platnosťou od 1.4.2013 do 30.6.2013

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov platný od 31.12.2012 do 31.3.2013