Sadzobník poplatkov a náhrad

 

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 – FnPV platný od 18.7.2016

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 18.7.2016 

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 – FnPV platný od 1.6.2016

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.6.2016 

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 – FnPV platný od 1.3.2015

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.3.2015

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 – FnPV platný od 1.11.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.11.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 – FnPV platný od 30.7.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 30.7.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 – FnPV platný od 15.7.2013 do 29.7.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 15.7.2013