Výročná správa - 2021

Zverejnené: 31.3.2022
Dňa 30. 3. 2022 rada fondu schválila na svojom zasadnutí Výročnú správu za rok 2021. Ak sa chcete dozvedieť viac o činnosti fondu, výsledkoch jeho hospodárenia alebo počtoch predložených a schválených žiadostí o pôžičku v roku 2021, všetky tieto informácie nájdeto vo Výročnej správe za rok 2021.