Veľtrh Štúdium bez hraníc

Zverejnené: 4.11.2022

Už 7. novembra nás uvidíte na veľtrhu Štúdium bez hraníc, ktorý organizuje @cambridgestudy.sk. Okrem nás tam stretnete aj zástupcov zahraničných univerzít a stredných škôl z 5-tich krajín. Bezplatnú vstupenku na veľtrh môžete získať na https://studiumbezhranic.sk/registracia/ alebo sledovať vybrané prezentácie online. Celý program veľtrhu nájdete na https://studiumbezhranic.sk/program/.