Tretie kolo vyplácania pôžičiek pre pedagógov v II. termíne 2022

Zverejnené: 8.9.2022
Včera (7. septembra 2022) bolo vyplatených 35 pôžičiek pre pedagógov v celkovej výške 331 400 eur z II. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov (žiadosti doručené do 30. júna 2022). Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky