Štvrté kolo vyplácania pôžičiek pre pedagógov v II. termíne 2022

Zverejnené: 13.9.2022
Dnes (13. septembra 2022) boli vyplatené ďalšie 4 pôžičky z II. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov (žiadosti doručené do 30. júna 2022). Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky