Štvrté kolo vyplácania pôžičiek pre pedagógov v I. termíne

Zverejnené: 12.5.2021
Dnes (12. mája 2021) bolo vyplatených ďalších osem pôžičiek z I. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov (žiadosti doručené do 28. februára 2021). Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky