Štatút a Organizačný poriadok Fondu na podporu vzdelávania

Zverejnené: 13.6.2022
V nadväznosti na zákon č. 175/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, dňa 10. júna 2022 na svojom zasadnutí Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila Štatút a Organizačný poriadok Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 13. júna 2022.