Schválené pôžičky pre študentov - I. termín

Zverejnené: 27.10.2021
Milí študenti,
dňa 26.10.2021 rada fondu schválila 295 žiadostí o pôžičku pre študentov v I. termíne na predkladanie žiadostí, teda všetky žiadosti, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek a boli doručené do 15. septembra 2021. Zoznamy schválených a neschválených žiadostí nájdete tu.