Schválené pôžičky pedagógovia - II. termín

Zverejnené: 18.7.2023
Milí pedagógovia,
dňa 18. júla 2023 rada fondu schválila 102 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v II. termíne na predkladanie žiadostí, teda všetky žiadosti, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek a boli doručené do 30. júna 2023. Zoznamy schválených a neschválených žiadostí nájdete tu.