Piate kolo vyplácania pôžičiek pre pedagógov v I. termíne

Zverejnené: 25.5.2021
Dnes (25 mája 2021) bolo vyplatených ďalších 15 pôžičiek z I. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov (žiadosti doručené do 28. februára 2021). Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky