Piate kolo vyplácania pôžičiek pre pedagógov v I. termíne

Zverejnené: 25.5.2022
Dnes (25. mája 2022) bolo vyplatených ďalších 5 pôžičiek z I. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov (žiadosti doručené do 28. februára 2022). Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky