Odoslanie zmlúv o pôžičke

Zverejnené: 10.11.2021

Dňa 10. novembra 2021 bol všetkým, ktorým bola pôžička pre študentov schválená, odoslaný návrh zmluvy o pôžičke v troch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Ak Vám zmluva o pôžičke nebude doručená najneskôr do 19. novembra 2021, prosím, kontaktujte nás.