Odoslanie zmlúv o pôžičke

Zverejnené: 4.11.2020

Dňa 29. októbra 2020 bol všetkým, ktorým bola pôžička pre študentov schválená, odoslaný návrh zmluvy o pôžičke v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Ak Vám zmluva o pôžičke nebude doručená najneskôr do 6. novembra 2020, prosím, kontaktujte nás.