Druhé kolo vyplácania pôžičiek pre študentov v I. termíne

Zverejnené: 23.11.2020
Dnes (23. novembra 2020) bolo vyplatených ďalších 71 pôžičiek z I. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov (žiadosti doručené do 15. septembra 2020). Zoznam študentov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky