Druhé kolo vyplácania pôžičiek pre pedagógov v II. termíne

Zverejnené: 25.8.2021
Dnes (25. augusta 2021) bolo vyplatených ďalších 27 pôžičiek z II. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov (žiadosti doručené do 30. júna 2021). Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky