Druhé kolo vyplácania pôžičiek pre pedagógov v I. termíne

Zverejnené: 28.4.2022
Dnes (28. apríla 2022) bolo vyplatených ďalších 24 pôžičiek z I. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov (žiadosti doručené do 28. februára 2022). Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky