Druhé kolo vyplácania pôžičiek pre pedagógov v I. termíne

Zverejnené: 28.4.2021
Dnes (28. apríla 2021) bolo vyplatených ďalších 19 pôžičiek z I. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov (žiadosti doručené do 28. februára 2021). Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky