Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

Zverejnené: 26.10.2020

Milí študenti,

v prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí o pôžičku, netreba robiť vôbec nič. V najbližších dňoch vám zašleme doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti o pôžičku, návrh zmluvy o pôžičke v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe.