Voľné pracovné miesta

 

V súčasnosti nie sú voľné žiadne pracovné miesta. 

 

Archív 

Fond na podporu vzdelávania dňa 13.4.2015 vyhlásil výberové konanie na pozíciu samostatného referenta pre pôžičky poskytované podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania pre študentov na vysokých školách v SR v abecednom poradí Ri - Ž.

Termín na predkladanie prihlášok uplynul 22.4.2015. Do tohto dátumu bolo fondu doručených 198 prihlášok do výberového konania, z toho boli 10 kandidáti pozvaní na osobný pohovor. Spomedzi uchádzačov bol vybraný jeden kandidát na danú pozíciu. Výsledky výberového konania boli oznámené 28.4.2015.

 

Oznam o vyhlásení výberového konania na pozíciu referent

VZOR_Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov

 

Fond na podporu vzdelávania dňa 15.1.2014 vyhlásil výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia správy fondu.

Termín na predkladanie prihlášok uplynul 31.1.2014. Do tohto dátumu bolo fondu doručených 60 prihlášok do výberového konania, z toho boli 12 kandidáti pozvaní na osobný pohovor. Spomedzi uchádzačov bol vybraný jeden kandidát na pozíciu vedúceho oddelenia správy fondu. Výsledky výberového konania boli oznámené 17.2.2014.

 

Oznam o vyhlásení výberového konania na pozíciu vedúceho oddelenia správy fondu.

Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov

 

Fond na podporu vzdelávania dňa 15.1.2014 vyhlásil výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia pôžičiek.

Termín na predkladanie prihlášok uplynul 31.1.2014. Do tohto dátumu bolo fondu doručených 50 prihlášok do výberového konania, z toho boli 12 kandidáti pozvaní na osobný pohovor. Spomedzi uchádzačov bol vybraný jeden kandidát na pozíciu vedúceho dddelenia pôžičiek. Výsledky výberového konania boli oznámené 17.2.2014.

 

Oznam o vyhlásení výberového konania na pozíciu vedúceho oddelenia pôžičiek.

Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania vyhlásila dňa 1.10.2013 výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania. Termín na predkladanie prihlášok uplynul dňa 29.11.2013.

Dňa 16.12.2013 Rada fondu na základe výberového konania potvrdila vo funkcii riaditeľa fondu PhDr. Pavla Kučmáša.

Oznam o vyhlásení výberového konania na pozíciu riaditeľa.

Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov