Vyhodnotenie verejnej diskusie

 

Fond na podporu vzdelávania v dňoch 24.1.2014 – 28.2.2014 rozpútal verejnú diskusiu prostredníctvom elektronických dotazníkov a formulára zameranú na zisťovanie názorov pedagógov a študentov týkajúcich sa nastavenia podmienok poskytovania pôžičiek. Dôvodom bola snaha získať spätnú väzbu a nastaviť podmienky na nasledujúci akademický/školský rok tak, aby bolo spokojných čo najviac žiadateľov.

Dotazník pre pedagógov celkovo vyplnilo 611 respondentov z toho 92% z nich si tento rok buď podali žiadosť o pôžičku a nebola im schválená, alebo si o ňu nepožiadali. Budúci rok si plánuje o pôžičku požiadať 67% respondentov. Za optimálnu priemernú výšku pôžičkypovažujú 15 143 EUR. To, že pôžička by mala byť schvaľovaná celoročne si myslí 33% respondentov a niekoľkokrát ročne (v stanovených termínoch) 54% z nich.

2/3 respondentov uviedlo, že ak budú pedagógovia požadovať viac peňazí ako má fond k dispozícii, súhlasia s tým, aby bola vyplatená nižšia suma všetkým žiadateľom (napríklad tretina/polovica požadovanej sumy).

Pokiaľ by však mali o uprednostnení rozhodovať kritériá až 69% respondentov si myslí, že počet kritérií, ktoré žiadateľ spĺňa je rozhodujúcejšie ako poradie kritérií stanovené v zákone, ktoré spĺňa.

Zo súčasných kritérií považuje respondenti za najdôležitejšie nasledovné:

Žiadateľ vykonáva pedagogickú/odbornú činnosť na ustanovený týždenný prac. Čas (33%)

Žiadateľ doposiaľ nemal poskytnutú pôžičku z fondu (29%)

 

Doplniť by mali záujem najmä tieto kritériá:

Žiadateľ má nezaopatrené deti (26%)

Žiadateľ pracuje v rezorte školstva (ako pedagóg) viac ako 15 rokov (25%)

Žiadateľ je osamelý zamestnanec v postavení samoživiteľa (nezaopatrené dieťa, alebo iná osoba odkázaná na jeho osobu) (21%)

 

Výsledok verejnej diskusie_pedagógovia

 

Pridať návrh na zlepšenie
captcha
 

Autor: Mgr. Beáta Maiková, 22.11.2016

Dobrý deň, pracujem v školstve už 27 rokov, nevyužila som žiadnu pôžičku za celé pôsobenie v školstve. Všetci vieme aké je platové ohodnotenie učiteľa a v súčasnej dobe pokiaľ chceme pomôcť vlastným deťom tak nám ani táto nie je umožnená. Preto sa pýtam na kritéria a zohľadňovanie prideľovania pôžičiek v prípade, že som splnila požadované podmienky na pridelenie pôžičky. Ďakujem
Reakcia
Dobrý deň pani Maiková,

schvaľovací proces sa do roku 2016 riadil zákonom 396/2012 Z.z. Kritéria (na školský rok 2016/2017) boli zverejnené v Ozname. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že od 1.1.2017 je účinná novela zákona o fonde. Nové podmienky zverejníme v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku v priebehu mája/júna 2017.

Autor: Adriána Škrková, 12.11.2015

Dobry den,chcem Vas poprosit o kriteria pri schvalovani pozicky pre pedagogov.Druhykrat ziadam neuspesne o pozicku,som osamela rozvedena zivitelka nezaopatreneho dietata,pracujem v skolstve 19 rokov.Pozicka by mi velmi pomohla.Prosim,poradte mi,ako mam postupovat,aby som ju niekedy dostala.Dakujem.
Reakcia

Dobrý deň pani Škrková, 

ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým pedagógom, ktorí podali žiadosť o pôžičku (a splnili požadované podmienky – napr. doručenie žiadosti o pôžičku do 30.9.) fond prednostne poskytne pôžičku pedagógovi v poradí definovanom v § 14 od. 4 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania.

Dovoľujeme si Vás však informovať, že fond už na základe podnetov od viacerých pedagógov inicioval úpravu týchto kritérií a predložil návrh úpravy zákona č. 369/2012 Z. z. o fonde na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Autor: Mgr. Jarmila Lukasová, 26.2.2014

Dobrý deň, zhodujem sa s názorom kolegyne, ktorá upozorňuje na vek a rodinný stav. Sú to rozhodujúce činitele, ktoré často brzdia pri vybavovaní pôžičky. FNPV by mohol znížiť úrok, pretože tie spôsobujú, že človek si nemôže nič dovoliť. Práve keď spoločnosť v tejto oblasti zlyhá, a vedenie štátu si myslí že zvyšovaním daní a úroko rastie životná úroveň, tak sú na omyle. Veď dane sú brzdou v ekonomike. To naši politici zrejme nepochopili. Neviem kde študovali. FNPV by sa malo postarať o to, aby tie úroky boli oveľa nižšie ako najnižšie úroky v sporiteľniach alebo bankách. Dajte možnosť i nám, ktorí sme o niečo starší ako 35. Veď hranicu odchodu do dôchodku posunuli až, až.
Reakcia

Čo sa týka úrokov, tieto sa v zmysle zákona odvíjajú od priemernej ročnej úŕokovej sadzby výnosov slovenského štátneho dlhopisu so splatnosťou 10 rokov za predchádzajúci kalendárny rok.

Dovoľujeme si Vás informovať, že úroky na rok 2014/2015 budú na úrovni cca 3,2 % p.a.

Vzhľadom k tomu, že pôžičky poskytované fondom sa dajú porovnať s bezúčelovými spotrebnými úvermi z komerčných bánk, je úročenie poskytované fondom o cca polovicu nižšie ako štandardná komerčná úroková sadzba.

Autor: Mgr. Alena Hrnková, 18.2.2014

Dobrý deň, chcela by som reagovať na vašu výzvu. Mala by som dva návrhy. Prvý sa týka výšky pôžičky a to či by nebolo možné dať so súhlasom klienta aspoň polovicu žiadanej sumy a bolo by to možné vyznačiť už v prihláške. Druhý návrh je zameraný na zohľadnenie veku žiadateľa a počtu odpracovaných rokov v školstve. Konkétne je na zamyslenie, že ako pedagógovia nemáme adekvátny plat k vzdelaniu a ťažko sa nám celoživotne vybavuje úver či hypotéka. O to horšie je to ak máte vek medzi 40 - 50 rokov. Naša spoločnosť myslí svojimi výhodami na mladých do 35 r. veku ale i určitými výhodami pre dôchodcov. Ale kto je poctivým pravidelným plátcom nemalých socialnych či zdravotných odvodov? No práve my. Staršia generácia bez bonusov na deti, bez výhod pre mladých atď. Nemôžeme žiadnym spôsobom obísť zákon ako to robí množstvo podnikateľov. A v neposlednom rade je pekné, že sa prihliada na manželské páry pracujúce v školstve ale čo rozvedená učiteľka s 26 r. praxou? Čím je ona zaujímavá pre hociktorú banku či inú finančnú inštitúciu? Odpoviem si sama - tak ako pre vás - NIČÍM :-( Ďakujem a prajem pekný deň
Reakcia
Ďakujeme za Vaše podnety, ktoré považujeme za veľmi zaujímavé. Určite sa ich pokúsime presadiť do návrhu novely zákona o fonde. V každom prípade Vás chceme poprosiť aj o vyplnenie dotazníka (ak ste tak už neurobili), nakoľko napr. problematika vyplatenia nižšej sumy ako požadovanej je predmetom otázky č. 6. Zároveň máte možnosť v rámci otázok 7 a 8 vyjadriť svoje preferencii k uprednostňujúcim kritériám, resp. navrhnúť ich adekvátne doplnenie. Čím viac dotazníkov a podnetom budeme mať, tým väčšiu budeme mať argumentačnú silu pri presadzovaní aj Vašich návrhov.

Autor: Edita, 6.2.2014

Dobrý deň, som vedúca v školskej jedálni už dlhé roky. Viem a som si vedomá, že tieto pôžičky sú nastavené pre pedagógov. Bolí ma však, že aj nepedagogický zamestnanec sa vzdeláva, aj naša práca napreduje, nakoľko to vyžaduje EU. Pokúste nás brať ako Vašich zamestnancov a nájdime spoločné riešenie aj pre pomoc neped.zamestnancov.
Reakcia
Ďakujeme za podnet. Budeme ho prezentovať na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR počas rokovaní k návrhu novely zákona.

Autor: Zuzana Paulechová, 5.2.2014

Dobrý deň kedže v minulosti bol môj návrh na pôžičku zamietnutý vzhľadom k tomu , že som nenavštevovala vysokú školu .Načo potom ten názov Pôžička pre pedagógov ? Ako to bude v budúcom roku?
Reakcia
Uvedená podmienka platila do školského roku 2012/2013. Od školského roku 2013/2014 nebola táto podmienka vylučovacou pre schválenie pôžičky, bola len jedným z uprednostňujúcich kritérií. Uvedené neplánujeme do budúcnosti meniť, to znamená, že aj pedagógovia, ktorí nemajú vysokoškolské vzdelanie môžu o pôžičku žiadať a samozrejme ju aj získať. Všetko ale závisí od množstva finančných prostriedkov, ktoré bude mať fond k dispozícii. Zároveň Vás chceme poprosiť aj o vyplnenie dotazníka (ak ste tak už neurobili), nakoľko v rámci otázok 7 a 8 máte možnosť vyjadriť svoje preferencii k uprednostňujúcim kritériám, resp. navrhnúť ich adekvátne doplnenie. Čím viac dotazníkov a podnetom budeme mať, tým väčšiu budeme mať argumentačnú silu pri presadzovaní aj Vašich návrhov.

Autor: Dana Cirbusová, 26.1.2014

Myslím, že zohľadňovať by sa malo, že má žiadateľ nezaopatrené deti, že je samoživiteľ, že má vykonanú 1.a 2. atestačnú skúšku,že pracuje v školstve viac ako 15,či 20 rokov.Zdravím a prajem veľa úspechov.
Reakcia
Ďakujeme. Vaše návrhy sa pokúsime zohľadniť v návrhu novely zákona o fonde. Zároveň Vás chceme poprosiť aj o vyplnenie dotazníka (ak ste tak už neurobili). Čím viac dotazníkov a podnetom budeme mať, tým väčšiu budeme mať argumentačnú silu pri presadzovaní aj Vašich návrhov.