• Dokumenty - žiadosť o pôžičku

Žiadosť o pôžičku na rok 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF alebo vo formáte excel.

Príloha žiadosti o pôžičku k preukázaniu splnenia kritériá na uprednostnenie – žiadateľ je osamelý zamestnanec podľa § 40 ods. 1. a 2. Zákonníka práce, ktorý sa sám stará o nezaopatrené dieťa alebo inú osobu, ktorá je na neho odkázaná výživou.

Čestné vyhlásenie o osamelosti

 

Postup pri oprave chýb na žiadosti o pôžičku

V prípade, ak pri vypĺňaní údajov na žiadosti o pôžičku spravíte chybu, bude fond opravu takejto chyby akceptovať výlučne, ak bude vykonaná nasledovným spôsobom: 
- chybne vyplnený údaj na žiadosti o pôžičku prečiarknete, 
- vedľa prečiarknutého údaju vyplníte nový, správny údaj, 
- k novému správnemu údaju napíšete „*opravil“ a uvediete paličkovým písmom Vaše priezvisko, dátum opravy a podpíšete sa alebo 
- predložíte novú žiadosť o pôžičku.

Vzor správneho vykonania opravy nájdete tu.