Ukazovatele úspešnosti 

 

Fond na podporu vzdelávania každoročne vypracováva ukazovatele úspešnosti, aby svojim klientom i širokej verejnosti sprístupnil informácie o svojej činnosti.