• Schválené pôžičky v roku 2019

Rok 2019

V roku 2019 mohli pedagógovia doručiť žiadosť o pôžičku v troch termínoch – do 28. februára 2019, 30. júna 2019 a 31. októbra 2019. Na pôžičky pre pedagógov bolo v roku 2019 vyčlenených 2 600 000 eur, z toho 700 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 28. februára 2019, 700 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 30. júna 2019 a 1 200 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2019.

V termíne do 28. februára 2019 bolo fondu celkovo doručených 149 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 322 600 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 25. marca 2019 schválila 76 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 699 500 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 74 pôžičiek v celkovej sume 665 500 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 28. februára 2019 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2019 (v prvom zákonnom termíne)

 

V termíne do 30. júna 2019 bolo fondu celkovo doručených 126 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 280 200 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 9. júla 2019 schválila 71 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 725 700 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 58 pôžičiek v celkovej sume 605 700 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 30. júna 2019 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2019 (v druhom zákonnom termíne)

 

V termíne do 31. októbra 2019 bolo fondu celkovo doručených 209 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 2 047 500 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 26. novembra 2019 schválila 135 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 328 800 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 119 pôžičiek v celkovej sume 1 151 800 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2019 (v treťom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2019 (v treťom zákonnom termíne)

 

Celkovo bolo fondu v roku 2019 doručených 484 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 4 650 300 eur. Schválených bolo celkovo 282 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 2 754 000 eur. Pre rok 2019 bolo celkovo vyplatených 251 pôžičiek pre pedagógov v celkovej sume 2 423 000 eur.