• Pedagógovia - sadzobník poplatkov a náhrad

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) platný od 11. augusta 2021.

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 11. augusta 2021

SADZOBNÍK POPLATKOV A NÁHRAD - ARCHÍV