Min. 500 Eur a max. 4,000 Eur
Min. 5 rokov a max. 10 rokov po ukončení štúdia
Min. 1 rok a max. 7 rokov

Úroková sadzba pre akademický rok 2020/2021 je vo výške: 3% p.a.