Min. 500 Eur a max. 5,000 Eur
Min. 5 rokov a max. 10 rokov po ukončení štúdia
Min. 1 rok a max. 7 rokov

Úroková sadzba pre akademický rok 2022/2023 je vo výške: 3% p.a.