Výška pôžičky min. 1,000 EUR - max. 15,000 EUR
Doba splatnosti min. 8 rokov - max. 15 rokov
Splátka pôžičky môže dosiahnuť max 1/3 čistého mesačného príjmu

Úroková sadzba pre rok 2021 je vo výške: 3% p.a.