Pomocná kalkulačka pre študentov

 

Zjedodušená pôžičková kalkulačka, výpočet je orientačný. Môže sa líšiť o výšku poistného a sumu poplatkov spojených s administratívou. 

 

Pomocná kalkulačka