Schválené pôžičky pre študentov IV. termín

Zverejnené: 20.3.2023
Milí študenti,
dňa 17. marca 2023 rada fondu schválila 108 žiadostí o pôžičku pre študentov v IV. termíne na predkladanie žiadostí, teda všetky žiadosti, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek a boli doručené do 28. februára 2023. Zoznamy schválených a neschválených žiadostí nájdete tu.