Piate kolo vyplácania pôžičiek pre študentov v IV. termíne

Zverejnené: 11.5.2023
Dňa 10. mája 2023 bolo vyplatených posledných 7 pôžičiek zo IV. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov (žiadosti doručené do 28. februára 2023). Zoznam študentov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.