Výročná správa

1. apríl 2020

Dňa 30. 3. 2020 rada fondu schválila na svojom zasadnutí Výročnú správu za rok 2019. Ak sa chcete dozvedieť viac o činnosti fondu, výsledkoch jeho hospodárenia alebo počtoch predložených a schválených žiadostí o pôžičku v roku 2019, všetky tieto informácie nájdeto vo Výročnej správe za rok 2019.