Aktualizácia Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov

31. marec 2020

Milí pedagógovia,


od 31. 3. 2020 je v platnosti aktualizovaný Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov pre kalendárny rok 2020 (ďalej len „oznam“) vrátane zmluvy o pôžičke.  Aktualizácia oznamu a zmluvy súvisí s množiacimi sa prípadmi osobných bankrotov. 

 

Aktualizované dokumenty nájdete v časti Základné informácie.