Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov

31. marec 2020

Milí pedagógovia, 

dňa 30. marca 2020 rada fondu schválila 100 žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2020 (prvý termín v roku 2020) v celkovej sume 826 000 eur.

Zoznam tých z Vás, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.