Stabilizačné pôžičky

13. január 2020

Milí študenti odboru ošetrovateľstvo,

Fondu na podporu vzdelávania sa v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR podarilo zabezpečiť ďalšie finančné prostriedky na stabilizačné pôžičky. Preto môžete žiadosť o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2019/2020 predložiť aj v termíne do 31. januára 2020 alebo do 31. marca 2020. Všetky dôležité informácie k stabilizačným pôžičkám nájdete na www.stabilizacnepozicky.sk.