Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov

29. november 2019

Dňa 26. novembra 2019  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené do 31. októbra 2019 (v poslednom termíne v kalendárnom roku 2019)

Rada fondu schválila 135 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 1 328 800 eur.

Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.