Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov

29. november 2019

Dňa 26. novembra 2019  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2019/2020 doručené do 31. októbra 2019.

Rada fondu schválila 722 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 2 310 700 eur.

Zoznam študentov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.