Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov

18. október 2019

Dňa 18. októbra 2019 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2019/2020 doručené do 15. septembra 2019.

Rada fondu schválila 377 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 1 209 900 eur a neschválila 47 žiadostí v celkovej výške 131 000 eur. 

Zoznam študentov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.