Aktualizácia Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov

9. august 2019

Milí pedagógovia,


od 9. 8. 2019, je v platnosti aktualizovaný Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov pre kalendárny rok 2019 (ďalej len „oznam“).  Aktualizácia oznamu vyplýva zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov účinného od 1. 9. 2019. 

 

Aktualizovaný oznam nájdete v časti Základné informácie.