Schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku

10. júl 2019

Dňa 9. júla 2019  rada fondu schválila žiadosti o stabilizačnú pôžičku pre študentov odboru ošetrovateľstvo v akademickom roku 2018/2019 doručené do 15. júna 2019.

Rada fondu schválila 243 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 486 000 eur a neschválila 16 žiadostí v celkovej výške 32 000 eur. 

Zoznam študentov, ktorým bola stabilizačná pôžička schválená, nájdete na www.stabilizacnepozicky.sk