Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov

10. júl 2019

Milí pedagógovia, 

dňa 9. júla 2019 rada fondu schválila 71 žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2019 (druhý termín) v celkovej sume 725 700 eur a neschválila 55 žiadostí v celkovej sume 544 000 eur.

Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.