Predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov

21. jún 2019

Milí študenti,

dovoľte aby sme Vás upozornili, že žiadosť o pôžičku pre študentov na akademický rok 2019/2020 bude možné predložiť až po zverejnení Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2019/2020, ktorý bude zverejnený na našom webovom sídle v priebehu mesiaca august.