Aktualizácia Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov

5. jún 2019

Milí pedagógovia,


od dnes, t.j. od 5.6.2019, je v platnosti aktualizovaný Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov pre kalendárny rok 2019 (ďalej len „oznam“). Najvýraznejšou zmenou je rozšírenie skupín dlžníkov, ktorí majú nárok na odpis časti nesplatenej istiny pôžičky. Aktualizácia oznamu vyplýva z novely zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania účinnej od 1.6.2019.

 

Aktualizovaný oznam nájdete v časti Základné informácie.