Zmluva o pôžičke pre pedagógov

4. apríl 2019

Milí pedagógovia, 

dňa 29. 3. 2019 Fond na podporu vzdelávania zasielal zmluvy o pôžičke tým z Vás, ktorým bola radou fondu dňa 25. 3. 2019 schválená žiadosť o pôžičku. Z dôvodu zistenia závažnej chyby vo variabilnom symbole na pôvodne zaslanej zmluve o pôžičke, Vám bude dnes 4. 4. 2019 zaslaný nový návrh zmluvy o pôžičke. Návrh zmluvy o pôžičke zasielaný dňa 29. 3. 2019 prosím považujte za bezpredmetný a nepodpisujte ho. Ak ste ho už podpísali alebo podpísaný zaslali fondu, fond nebude na túto zmluvu o pôžičke prihliadať. Z dôvodu vzniknutej chyby zároveň posúvame termín na doručenie podpísanej zmluvy o pôžičke, ktorá musí byť fondu doručená najneskôr do 17. 5. 2019.

Za vzniknutú chybu a všetky nepríjemnosti s ňou spojené sa Vám ospravedlňujeme.