Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov

26. marec 2019

Milí pedagógovia, 

dňa 25. marca 2019 Rada fondu schválila 76 žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2019 (prvý termín) v celkovej sume 699 500 eur a neschválila 73 žiadostí v celkovej sume 613 100 eur.

Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.