Pôžičky pre pedagógov

31. január 2019

Milí pedagógovia,

od dnešného dňa (31. januára 2019) je možné predkladať žiadosti o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2019. Žiadosť o pôžičku môžete predložiť do 28. februára 2019. Pokiaľ by ste tento termín nestihli, môžete žiadosť o pôžičku predložiť aj v termíne do 30. júna 2019 alebo do 31. októbra 2019. Bližšie informácie nájdete v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov pre kalendárny rok 2019.