Od 13. júla 2015 môžu študenti žiadať o pôžičku

13. júl 2015

Dňa 13. júla 2015 bol zverejnený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania, na základe ktorého môžu od dnes žiadať o pôžičku študenti I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme aj na zahraničných vysokých školách.

Bližšie informácie nájdete v sekcii PÔŽIČKY PRE ŠTUDENTOV - FNPV - Základné Informácie